Gizlilik - Nurhayat Jewelry | Home | Pet - Doğal Taşlar
MAĞAZANIZI YÖNETİCİ OLARAK GÖRÜNTÜLÜYORSUNUZ PANELE GİT
Nurhayat Jewelry | Home | Pet - Doğal Taşlar
    
Gizlilik

Gizlilik Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (SÖZLEŞME) madde 1.1’de bilgileri yer alan (SATICI) ile Madde 1.2'de bilgileri yer alan (ALICI) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, tarafların birbiriyle uyuşan hür irade beyanlarıyla elektronik ortamda kurulmuştur.

 

 

1.1- SATICI 

Unvanı: Nurhayat Heidekrüger

Adresi :  Karaburun - İzmir

Telefon   : +90 541 188 7319

E-posta   : info@nurhayatjewelry.com

 

1.2- ALICI

Adı Soyadı/ Unvanı  :

Adresi    :

Telefon  :

E-posta  :

 

Ürünün Teslim Edileceği Kişi:

Ürünün Teslim Edileceği Adres:

 

MADDE 2: KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait nurhayatjewelry.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin (mal veya hizmetlerin) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

 

MADDE 3: SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ, ÖDEME BİLGİLERİ

 

3.1- ÜRÜNLER

 

Ürünler'in (Mal veya Hizmetlerin) tanımı, türü, kodu, adı, adedi, satış bedeli nurhayatjewelry.com  adresindeki  ürün sipariş sayfasında belirtildiği gibi olup bu bilgiler, ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

 

3.2- GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

 

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, nurhayatjewelry.com internet sitesinde belirtildiği şekilde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimata ilişkin ön bilgileri ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

4.2- SATICI, İnternet Sitesi’nin veya diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

4.3- SATICI, İnternet Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer. Satıcı, ALICI’ya İnternet Sitesi’ne her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. İnternet Sitesi SATICI’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SATICI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

4.4- Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren özel bir sebep belirtilmedikçe, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Özel üretim ürünlerde Sevkiyat tarihi değişkenlik gösterebileceği için Sevkiyat bilgisi müşteri ile ayrıca paylaşılacaktır. İthal ürünlerde ithalat sürecinden doğan aksamalarda teslim süresi ayrıca ilave edilir ve yeni Sevkiyat tarihi bilgisi müşteri ile ayrıca paylaşılacaktır. SATICI’nın işbu Sözleşme’nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu kargo Firması ............ Kargo’dur.

 

4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.6- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanacak zararlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

4.7- Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir. Ürünün(lerin) ALICI’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI'ya bildirmekle yükümlüdür.

 

4.8- ALICI tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI’nın stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI’nın ALICI’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

 

4.9- SATICI, sipariş tarihinden itibaren özel bir sebep belirtilmedikçe, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde teslimat yükümlülüğüne aykırı davranır ise, ALICI işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcıya bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını en geç 14 (on dört) gün içerisinde iade edecektir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

 

4.10- SATICI tarafından sunulan ürün perakende satış kapsamında olup nihai tüketiciye yöneliktir; ALICI’nın yeniden satış amacıyla satın aldığından şüphe edilmesi halinde SATICI, işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar. Yine SATICI, İnternet Sitesi üzerinden ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

 

4.11- Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 5: CAYMA HAKKI

 

Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca:

 

5.1- ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, ürün üzerindeki koruyucu bantın/ etiketin zarar görmemiş olması şartıyla ürünü iade ederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

 

5.3- Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerinde, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 

5.4- Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler:

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,

b - Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,

c - Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,

d- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,

e - Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

 

5.5- TÜKETİCİ, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve paket icerisinden cikan hediyeler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, koruyucu bantı/ etiketi zarar görmemiş bicimde teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler’in kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. ALICI, cayma hakkını kullandıktan ve SATICI’ya bu yönde bir bildirimde bulunduktan sonra satım konusu Ürünü, SATICI’nın anlaşmalı kargosu olan ............. kargoya teslim edecektir. Bu durumda ALICI, kargo bedelini ödemek zorunda kalmayacaktır. Ancak, farklı bir kargo firması ile ürünün iadesi halinde, ALICI, Kargo bedelini ödemekle yükümlüdür.

 

Cayma bildiriminin yapılacağı;

Adres: Saip Mahallesi, 3106 Sokak, Saip Altı- Karaburun/ İzmir

E-posta: info@nurhayatjewelry.com

 

MADDE 6: ŞİKAYETLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

 

ALICI, satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini SATICI’nın 1.1 Maddede belirtilen açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresinden SATICI’ya iletebilir. SATICI, ALICI tarafından iletilen her türlü şikayet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

 

MADDE 7: YETKİLİ MAHKEME

 

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

 

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN KURULMASI

 

ALICI Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile kabul ettiğini beyan eder.

 

SATICI ve ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

 

ALICI, işbu Sözleşme’de ve Sözleşme Ön Bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün veya ürünlerin temel özellik ve niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını, satışa konu ürün veya ürünler ile ilgili diğer tüm ön bilgilendirmeler, cayma hakkı, kişisel bilgiler, elektronik iletişim ve diğer yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunları elektronik ortamda teyit ederek, onayladığını kabul ve beyan eder.

 

SATICI  :     Nurhayat Heidekrüger

ALICI    :    

TARİH   :